Support Us : companyname@mail.com

Bizi Arayın

05326352048

Biz Sizi Arayalım

Blog

Temel Kazısı

Kazı işlemlerine başlamadan önce, alan içerisinde bulunan su, doğalgaz, telekom hatlarına zarar verilmemesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlardan hatların planlarının alınması gerekir. Harita mühendisleri, vaziyet planını inceleyerek planda belirtilen köşe noktaları tespit edip sahada belirler. Bu köşe noktaları sahada işaretlenerek temel kazı sınırları belirtilir. Kazı yapacağımız alan eğimli ise öncelikle tesviye kazısı yapılır. Eğimli arazilerde kademeli bir şekilde ve farklı kotlarda yapılan tesviye kazılarına terasman denir. Güvenlik açısından temel kazıları, temel sınırlarından 1’er metre geniş yapılır. Kazı yapılırken dış etkenlerden dolayı toprağın göçmemesi için kazı eğimli yapılır. Derin kazılar yapılacaksa, toprağın kaymaması için eğim yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda istinat duvarı dediğimiz, toprağın kaymasını engelleyen duvarlar yapılır. Projenin yapılacağı temelin etütlerde belirtilen hesaplara uygunluğunu kontrol etmek için muayene çukurları açılır. Kazı öncesinde mühendisler zemin etüt raporlarında belirtilen hesaplar ile zemini incelerler. Temel kazısına başlamadan önce birkaç alanın seçilip muayene çukuru açılmasında fayda vardır. Bu açılan çukurlar zeminin altında su varsa ya da raporda belirtilmeyen başka bir zemin türü varsa fark etmemizi sağlar. Açılan bu muayene çukurlarında raporda belirtilen zeminden daha kötü bir zemine ulaşıldıysa iyileştirme çalışmaları yapılması gerekir. Bulunan zeminle ilgili yeterli bilgimiz yoksa ve yapıyı taşıyacağından emin değilsek etüt firmalarından yeni bir rapor hazırlanması istenebilir. Zeminin uygun olmadığına dair bir sonuç çıkarsa, zemin özelliklerine göre farklı bir temel sistemiyle proje yapılandırılır. Muayene çukurunun açılıp tekrar doldurulması mevcut zemini gevşetecektir.